Protein - Sigortacılık ve Acente Yönetim Sistemi

İmece Destek Danışmanlık şirketi ile yapmış olduğumuz web yazılım çalışması kapsamında sigortacılık ve acente yönetim yazılımı olan Protein'i ürettik.


Protein;

*Poliçe üretim işlemleri yapılabilmekte, yeni başvuru formlarının sistem girişlerinin yapılması, tahsilat ve risk analiz işlemleri tamamlanan başvuru formlarının poliçeleştirilmesi, üretilen poliçe setinin ilgili kanallarla sigortalıya ulaştırılmasını sağlanmaktadır.

   *Risk analiz işlemleri, analiz sürecindeki ferdi ve grup başvurularının risk kabul işlemleri ve 2.risk analizi işlemleri yapılabilmektedir.

*Anlaşmalı Sağlık Kuruluşları ve Anlaşmalı Doktorlar ile uygun görülen netwoklerin oluşturulması amacıyla, anlaşmalı sağlık kurumu yönetimi yapılabilmektedir.

*Provizyon işlemleri ile anlaşmalı sağlık kuruluşlarından gelen sigortalı tazminatlarının poliçe özel ve genel şartlarına uygunluğunun değerlendirilmesi işlemini sağlar.

*Dosya takibi ve araştırma işlemlerini yapabilmektedir.

*Sigorta şirketinin sunmuş olduğu tüm hizmetleri barındırmakta, uzun ve zor olan bu işlemlerin kısa bir zamanda ve daha kolay bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır.

Moor’da iş süreçlerinin nasıl işlediğini bilmek ister misiniz?

Nasıl yaptığımıza bir göz atın...

NASIL YAPARIZ?