Nasıl yaparız?

Moor'da iş süreçlerinin

nasıl işlediğini merak mı ediyorsunuz?

Tanırız

Projeniz ne olursa olsun, sizi tanımadan işimize başlayamayız. Proje hedefleriniz, değerleriniz, önemli olduğunu düşündüğünüz konular, hedef kitleniz gibi vereceğiniz bilgiler, bize projenizle ilgili ışık tutacaktır. Merak etmeyin, sizin için bu süreci olabildiğince hızlandırıyoruz.

Analiz Ederiz

Projenizi, işinizi ve işleyişinizi derinlemesine analiz ederiz. Sizi dinler, ne istediğinizi anlar ve ihtiyaçlarınızı belirleriz. Sektör ve rakiplerinizi araştırır, hedef kitlenizin beklentilerini göz önüne alarak nasıl bir yol izleyeceğimize karar veririz.

Beyin Fırtınası Yaparız

Yaptığımız analizler doğrultusunda, tüm ekibimizle beyin fırtınası yaparız. İyi – kötü, büyük – küçük, parlak – sönük tüm fikirleri değerlendirir, tartışırız. Hedefe ve ihtiyaçlara en uygun, en doğru, en uygulanabilir fikirleri ortaya çıkarır ve planlanama aşamasına geçeriz.

Planlarız

Bu aşamaya kadar elde ettiğimiz tüm verileri önümüze alır, tekrar gözden geçirir, tasarım ve uygulama öncesinde her adımı titizlikle planlarız. Bizi en iyiye, en verimliye, en uygun sürede götürecek olan yola karar veririz.

Tasarlarız

İster güçlü bir yazılım, ister geniş kapsamlı bir web sitesi, ister bir logo ya da bir broşür, ne olursa olsun tasarım süreci bizim için büyük önem taşır. Tasarımlarımızı, ilk taslak halinden son haline kadar isteğinizi, gereksinim ve ihtiyaçlarınızı, uygulanabilirliğini gözeterek yaparız.

Uygularız

Tüm aşamalarını başarıyla tamamladığımız projelendirme sonrasındaki uygulama sürecinde, teknolojinin sunduğu tüm olanakları kullanarak, esnek ve geliştirilebilir kod yapıları ve en yeni teknolojilerle projeyi hayata geçiririz.

Test Ederiz

Projenizi size teslim etmeden önce, en küçük ayrıntısına kadar test ederiz. Olası hataları tespit ederek giderir, projenizi son kullanıcı için kusursuz hale getiririz.

Teslim Ederiz

Tüm aşamalarını başarıyla oluşturduğumuz, tüm detaylarıyla ve titizlikle test ettiğimiz projenizi, söz verdiğimiz tarihte eksiksiz bir şekilde size teslim ederiz.

Destekleriz

Projelerinizin sadece yapım ve uygulama aşamalarında değil, sonrasında da sizinleyiz. Bir projeye başlamadan önce her zaman bir adım ileriyi düşünür; sürekli değişen ve gelişen teknolojilerle gelecekte ihtiyacınız olabilecek güncelleme, değişiklik ya da yenilikler için daima yanınızda oluruz. Projeniz bittikten sonra da iletişimimizi sürdürürüz çünkü başarınızın kalıcılığı için çalışırız.

Başarılı iş süreçlerimizle birçok müşteri edindik.

İşte değerli müşterilerimiz...

REFERANSLARIMIZ